دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد
 
 
 
 

1- مدیریت سرمایه گذاری
5- تصمیم گیری در مسائل مالی
2- بررسی موارد خاص در حسابداری
3- حسابداری مدیریت
4- تئوری حسابداری 1
6-تئوری حسابداری 2


تاريخ بروز رساني : شنبه 06/07/92 ساعت 10:43